Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Đắk Đoa là huyện thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Đắk Đoa có diện tích 990,35 km², dân số năm 2003 là 85.072 người và dân số đến thời điểm 2021 là khoảng 126.117 người.

Vị Trí Địa Lý Huyện Đắk Đoa

Hành Chính Huyện Đắk Đoa

Huyện Đắk Đoa gồm 17 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 16 xã thực thuộc huyện:

Bản Đồ Huyện Đắk Đoa

Hình Ảnh Huyện Đắk Đoa

Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai - Tin Tức Gia Lai
Bến xe huyện Đắk Đoa
Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai - Tin Tức Gia Lai
Đồi cỏ hồng Đắk Đoa
Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai - Tin Tức Gia Lai
Rừng thông Đắk Đoa
Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai - Tin Tức Gia Lai
Trường THPT Nguyễn Huệ huyện Đắk Đoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *