Xã Đắk Sơ Mei, Đắk Đoa

 

Xã Đắk Sơ Mei có diện tích 148,89 km², dân số là 3.526 người và mật độ dân số 24 người/km² ( Số liệu năm 2000). Trước năm 2000 xã Đắk Sơ Mei tên là Đắk Đoa thộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, sau đó đổi tên như huyện tại và trực thuộc huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Đắk Sơ Mei và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng Zipcode
– Thôn 17  601811
– Thôn 18  601812
– Thôn Book Rẽi  601818
– Thôn Đê Đoa  601814
– Thôn Đê Gôh  601813
– Thôn Đê Pra  601816
– Thôn Đê Roách  601817
– Thôn Đê Sơ Mei  601820
– Thôn Đê Tul  601815
– Thôn Kon Plek  601819


Bảng đồ xã Đắk Sơ Mei

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *