Tag Archives: hành chính

Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Ia Grai là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện [...]

Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Đắk Đoa là huyện thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Đắk Đoa có diện [...]

Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Chư Sê là huyện thuộc tỉnh Gia Lai và cách thành phố Pleiku 36 km [...]

Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Gia Lai là một tỉnh thuộc Miền Trung – Tây Nguyên, Việt Nam. Tỉnh Gia [...]

Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Chư Păh là một huyện của tỉnh Gia Lai. Huyện Chư Păh được thành lập [...]

Xã Nghĩa Hòa, Huyện Chư Păh

Xã Nghĩa Hòa là xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Nghĩa Hòa [...]

Xã Ia Phí, Huyện Chư Păh

Xã Ia Phí là một xã thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Xã Ia [...]

Thị Trấn Ia Ly, Huyện Chư Păh

Ia Ly là thị trấn thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Thị trấn Ia [...]

Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh

Thị trấn Phú Hòa là thị trấn thuộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Thị [...]

Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Huyện Chư Prông là một huyện nằm phía tây nam của tỉnh Gia Lai. Huyện [...]