Xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa

Hải Yang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Hải Yang có diện tích là 69,08 km², dân số đạt 2.200 người, mật độ dân số 32 người/km². (Dữ liệu năm 1999)

Hành Chính xã Hải Yang và Zipcode

  • Làng Kon Jốt: 601995
  • Làng Kon Ma Har: 601991
  • Làng Kon Rơn Năk: 601994
  • Làng Kon Rơn Pram: 601993
  • Làng Kon Sơ Lôk: 601992

Bản Đồ xã Hải Yang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *