Xã HNol, huyện Đắk Đoa

HNol là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã HNol có diện tích 46,85 km², dân số là 2.211 người, mật độ của dân số đạt 47 người/km². (Dữ liệu năm 2006)

Hành Chính xã HNol và Zipcode

  • Làng Bot: 602060
  • Làng Gret: 602061
  • Làng Hlang: 602062
  • Làng Rơng: 602064
  • Làng Sơl: 602065
  • Làng Thung: 602063
  • Thôn Sơn Trang: 602066

Bản Đồ xã HNol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *