Xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa

Ia Băng là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Băng có diện tích là 39,64 km², dân số đạt 7.165 người, mật độ dân số là 181 người/km². (Dữ liệu năm 1999).

Hành Chính xã Ia Băng và Zipcode

 • Thôn 1: 601962
 • Thôn 10: 601971
 • Thôn 2: 601963
 • Thôn 3: 601964
 • Thôn 4: 601965
 • Thôn 5: 601966
 • Thôn 6: 601967
 • Thôn 7: 601968
 • Thôn 8: 601969
 • Thôn 9: 601970
 • Thôn Đồi Tranh: 601972
 • Thôn Hàm Rồng: 601973
 • Thôn O Ngõ: 601974

Bản Đồ xã Ia Băng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *