Xã Hà Đông, huyện Đắk Đoa

Hà Đông là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Hà Đông có diện tích là 196,08 km², dân số 2.628 người, mật độ dân số đạt 13 người/km². (Dữ liệu năm 1999)

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Hà Đông và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng Zipcode
– Làng Kon Jốt  601995
– Làng Kon Ma Har  601991
– Làng Kon Rơn Năk  601994
– Làng Kon Rơn Pram  601993
– Làng Kon Sơ Lôk  601992


Bảng đồ xã Hà Đông

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *