Xã Trang, Huyện Đắk Đoa

Trang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Trang có diện tích 55,25 km², có dân số 4.054 người, và mật độ dân số là 73 người/km² (số liệu năm 2006)

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Trang và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng  Zipcode
– Làng Blương   601933
– Làng Breng   601931
– Làng Ghè   601937
– Làng Kồ   601935
– Làng Kól   601936
– Làng Krol   601934
– Làng Phạm Ghè   601941
– Làng Wôm   601932
– Thôn Sơn Yang   601940
– Thôn Tân Lập   601939
– Thôn Tân Tiến   601938


Bảng đồ xã Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *