Xã Đắk Krong, huyện Đắk Đoa

 

 

Đắk Krong là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Krong có diện tích 33 km², dân số 3.782 người và mật độ dân số đạt 115 người/km² (dữ liệu năm 2005)

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Đắk Krong và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng  Zipcode
– Thôn 1  602001
– Thôn 17  602006
– Thôn 2  602002
– Thôn 3  602003
– Thôn 4  602004
– Thôn 5  602005
– Thôn Ăng Lẻ  602051
– Thôn Đak Jóh  602050
– Thôn Đê Hóch  602008
– Thôn Đê Klanh  602007
– Thôn Đê Thung  602009


Bảng đồ xã Đắk Krong

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *