Xã KDang, Huyện Đắk Đoa

KDang ( Hay K’Dang) là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã KDang có diện tích 75,02 km², mật độ dân số đạt 91 người/km². Dân số là 6.810 người (Dữ liệu năm 2015)

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã KDang và Zipcode tương ứng:

Thôn, Làng ZIPCODE
– Làng Aluk   601735
– Làng Blar   601740
– Làng Brã   601739
– Làng Hnap   601741
– Làng Ktăng   601736
– Làng Rơ Khương   601737
– Làng Tơ Leo   601738
– Làng Trék   601742
– Thôn Cầu Vàng   601732
– Thôn Cây Điệp   601733
– Thôn Hà Lòng 1   601734
– Thôn Hà Lòng 2   601743


Bảng đồ xã KDang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *