Xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa

Ia Pết là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xã Ia Pết có diện tích 41,17 km², dân số năm 1999 là 4.776 người, mật độ dân số đạt 116 người/km².

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Ia Pết và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng Zipcode
– Thôn 10  601911
– Thôn Ak Lãh  601916
– Thôn Al Moi  601915
– Thôn Al Róh  601917
– Thôn Bia Bre  601913
– Thôn Bia Neh  601919
– Thôn Breng  601920
– Thôn Brông Goai  601918
– Thôn Ngơm Thung  601914
– Thôn O Đẻh  601912


Bảng đồ xã Ia Pết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *