Xã Hneng, huyện Đắk Đoa

Hneng là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Hneng có diện tích là 20,91 km², dân số đạt 2.920 người, mật độ dân số 140 người/km².(Dữ liệu năm 1999)

Hành Chính xã Hneng và Zipcode

  • Thôn 1: 601751
  • Thôn 2: 601752
  • Thôn 3: 601753
  • Thôn 4: 601754
  • Thôn 5: 601755
  • Thôn Krun: 601758
  • Thôn Ngol: 601756
  • Thôn Rin: 601757

Bản Đồ xã Hneng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *