Xã Glar, huyện Đắk Đoa

Xã Glar là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Glar có diện tích là 43,79 km², dân số 7.941 người, mật độ dân số 181 người/km². (Dữ liệu năm 1999)

Các đơn vị hành chính trực thuộc xã Glar và Zipcode tương ứng:

Thôn, làng Zipcode
– Làng Bối  601872
– Làng Đêr Ơng  601877
– Làng Dôi 1  601875
– Làng Dôi 2  601876
– Làng Dur  601882
– Làng Groi 1  601879
– Làng Groi 2  601880
– Làng Hlâm  601871
– Làng Klãl  601874
– Làng Vêt  601878
– Thôn Tuơh Ktu  601873
– Thôn Xóm Mới  601881


Bảng đồ xã Glar

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *