Xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa

Tân Bình là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Tân Bình có diện tích 21,62 km², dân số đạt 4.028 người, mật độ dân số là 186 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Tân Bình và Zipcode

  • Thôn 1: 601721
  • Thôn 2: 601722
  • Thôn 3: 601723

Bản Đồ xã Tân Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *