Xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa

Nam Yang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Nam Yang có diện tích 15,59 km², dân số là 5.277 người, mật độ dân số đạt 338 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Nam Yang và Zipcode

  • Thôn 1: 601771
  • Thôn 2: 601772
  • Thôn 3: 601773
  • Thôn 4: 601774

Bản Đồ xã Nam Yang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *