Xã Kon Gang, huyện Đắk Đoa

Kon Gang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Kon Gang có diện tích 89,08 km², dân số đạt 3.388 người, mật độ dân số là 38 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Kon Gang và Zipcode

 • Làng Cùi: 601787
 • Làng Đê Đal: 601783
 • Làng Đê Krãi: 601786
 • Làng Đê Tang: 2 601784
 • Làng Dung Rơ: 601785
 • Làng Klot: 601788
 • Làng Kóp: 601781
 • Làng Ktập: 601792
 • Làng Ktò: 601789
 • Làng Ktu: 601782
 • Thôn Cẩm Bình: 601790
 • Thôn Châu Giang: 601793
 • Thôn Tam Điệp: 601791

Bản Đồ xã Kon Gang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *