Xã Đông, Huyện Kbang

Đông là một xã thuộc huyện K’Bang nằm ở phía Đông Nam huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Xã Đông có diện tích là 35,98 km², dân số đạt 5.881 người với mật độ dân số là 164 người/km²

Hành Chính Xã Đông và Zipcode

 • Làng Cấp: 602648
 • Làng Đak Gia: 602649
 • Làng Đak Giang 2: 602647
 • Làng Muôn: 602643
 • Làng Rơ: 602644
 • Làng Tờ Mật: 602645
 • Làng Tung: 602646
 • Thôn 1: 602631
 • Thôn 10: 602640
 • Thôn 2: 602632
 • Thôn 2a: 602641
 • Thôn 3: 602633
 • Thôn 3a: 602642
 • Thôn 4: 602634
 • Thôn 5: 602635
 • Thôn 6: 602636
 • Thôn 7: 602637
 • Thôn 8: 602638
 • Thôn 9: 602639

Vị Trí Địa Lý Xã Đông

Bản Đồ Xã Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *