Xã Lơ Ku, huyện Kbang

Lơ Ku là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Lơ Ku có diện tích là 141,33 km², dân số đạt 2.427 người, mật độ dân số 17 người/km².  ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Lơ Ku và Zipcode

Làng Bôn: 602753
Làng Chợh: 602744
Làng Drang: 602750
Làng Kbang: 602748
Làng Kbông: 602745
Làng Krối: 602747
Làng Lợk: 602746
Làng Quao: 602754
Làng Tăng: 602749
Làng Tơ Pơng: 602752
Làng Tơ Tưng: 602751
Thôn 1: 602741
Thôn 2: 602742
Thôn 3: 602743

Bản Đồ xã Lơ Ku

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *