Xã Nghĩa An, huyện Kbang

Nghĩa An là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Nghĩa An có diện tích là 34,73 km², dân số đạt 3.214 người, mật độ dân số 93 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Nghĩa An và Zipcode

  • Thôn 1: 602841
  • Thôn 2: 602842
  • Thôn 3: 602843
  • Thôn 4: 602844
  • Thôn 5: 602845
  • Thôn 6: 602846

Bản Đồ xã Nghĩa An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *