Xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang

Kông Lơng Khơng là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Kông Lơng Khơng có diện tích là 38,45 km², dân số đạt 2.852 người, mật độ dân số 74 người/km².  ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Kông Lơng Khơng và Zipcode

 • Thôn 8: 602901
 • Thôn 9: 602902
 • Thôn Bờ Ngăn: 602894
 • Thôn Chơ Pâu: 602895
 • Thôn Đáp: 602896
 • Thôn Hra: 602898
 • Thôn Hven: 602893
 • Thôn Kgiang: 602891
 • Thôn Mô Tôn: 602892
 • Thôn Ô: 602899
 • Thôn Pờ: 602897
 • Thôn Tờng: 602900

Bản Đồ xã Kông Lơng Khơng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *