Xã Kông Bờ La, huyện Kbang

Kông Bờ La là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Kông Bờ La có diện tích là 39,99 km², dân số đạt 2.329 người, mật độ dân số 58 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Kông Bờ La và Zipcode

 • Bản Jlao; 602912
 • Bản Kơ Xum: 602911
 • Bản Mê Día: 602913
 • Bản Tuch Răn: 602914
 • Làng Bờ Riêng: 602920
 • Làng Groi: 602916
 • Làng Klôm: 602918
 • Làng Lợt: 602919
 • Làng Muôn: 602917
 • Làng Nua: 602915
 • Thôn 2: 602921

Bản Đồ xã Kông Bờ La

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *