Xã Đắk HLơ, huyện Kbang

Đắk HLơ là một xã thuộc huyện huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk HLơ có diện tích là 20,02 km², dân số đạt 2.600 người, mật độ dân số 130 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đắk HLơ và Zipcode

  • Làng Lợt: 602827
  • Thôn 1: 602821
  • Thôn 2: 602822
  • Thôn 3: 602823
  • Thôn 4: 602824
  • Thôn 5: 602825
  • Thôn 6: 602826

Bản Đồ xã Đắk HLơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *