Xã Đắk Smar, huyện Kbang

Đắk SMar là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk SMar có diện tích là 126,79 km², dân số đạt 2.012 người, mật độ dân số 16 người/km².  ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Đắk SMar và Zipcode

  • Làng Cam: 602930
  • Thôn 1: 602931
  • Thôn 2: 602932
  • Thôn 3: 602933

Bản Đồ xã Đắk SMar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *