Xã Tơ Tung, huyện Kbang

Tơ Tung là một xã thuộc huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. Xã Tơ Tung có diện tích là 103,17 km², dân số đạt 4.973 người, mật độ dân số 48 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Tơ Tung và Zipcode

 • Bản 1: 602851
 • Bản 10: 602860
 • Bản 11: 602861
 • Bản 12: 602862
 • Bản 13: 602863
 • Bản 14: 602864
 • Bản 15: 602865
 • Bản 2: 602852
 • Bản 3: 602853
 • Bản 4: 602854
 • Bản 5: 602855
 • Bản 6: 602856
 • Bản 7: 602857
 • Bản 8: 602858
 • Bản 9: 602859
 • Làng Bróc: 602876
 • Làng Cúc: 602870
 • Làng Đầm: 602873
 • Làng Đê Bar: 602866
 • Làng Khượng: 602874
 • Làng Klế On: 602875
 • Làng Leng 1: 602871
 • Làng Leng 2: 602872
 • Làng Stơr: 602869
 • Làng Toòng: 602867
 • Làng Tơ Tung: 602877
 • Làng Từng: 602868

Bản Đồ xã Tơ Tung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *