Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai

Phú Thiện là huyện của tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Huyện Phú Thiện có diện tích là 505,8 km², dân số đạt 81.279 người. (Dữ liệu năm 2021)

Vị Trí Địa Lý Huyện Phú Thiện

Hành Chính Huyện Phú Thiện

Bản Đồ Huyện Phú Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *