Xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện

Chư A Thai là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Chư A Thai có diện tích là 133,59 km², dân số đạt 10.684 người, mật độ dân số 80 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Chư A Thai và Zipcode

  • Đội Plai Pông 1: 607076
  • Đội Plai Pông 2: 607079
  • Làng Héc: 607072
  • Làng Trớ: 607071
  • Thôn Chí Linh: 607073
  • Thôn Kim Môn: 607074
  • Thôn Le Pông B: 607078
  • Thôn Phù Tiên: 607075
  • Thôn Rok: 607077
  • Thôn Tà Lâm: 607070

Bản Đồ xã Chư A Thai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *