Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện

Ia Ake là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Ake có diện tích là 31,63 km², dân số đạt 5.331 người, mật độ dân số 169 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Ia Ake và Zipcode

 • Thôn Đoàn Kết: 607016
 • Thôn Lê Đáp: 607000
 • Thôn Lê Lốc: 607012
 • Thôn Lê Lung A: 607008
 • Thôn Lê Lung B: 607009
 • Thôn Lê Mắc: 607014
 • Thôn Lê Mun: 607013
 • Thôn Lê Ơi: 607003
 • Thôn Lê Rinh: 607002
 • Thôn Lê Tăng A: 607010
 • Thôn Lê Tăng B: 607011
 • Thôn Mơ Lan: 607005
 • Thôn Nam Hà: 607007
 • Thôn Tam Điệp 1: 607006
 • Thôn Thanh Bình: 607001
 • Thôn Thanh Hà: 607018
 • Thôn Thanh Liêm: 607015
 • Thôn Thanh Sơn: 607017
 • Thôn Thanh Thượng: 607004

Bản Đồ xã Ia Ake

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *