Xã Ia Peng, huyện Phú Thiện

Ia Peng là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Peng có diện tích là 18 km², dân số đạt 2.982 người, mật độ dân số 166 người/km². ( Dữ liệu năm 2002 )

Hành Chính xã Ia Peng và Zipcode

  • Thôn Bản Lê: 606987
  • Thôn Bình Trang A: 606981
  • Thôn Bình Trang B: 606988
  • Thôn Hồng Hà: 606986
  • Thôn Sô Ma Hang A: 606984
  • Thôn Sô Ma Hang B: 606985
  • Thôn Sô Ma Rông: 606983
  • Thôn Thanh Bình: 606982
  • Thôn Thanh Trang: 606980

Bản Đồ xã Ia Peng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *