Xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện

Chrôh Pơnan là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Chrôh Pơnan có diện tích là 21,59 km², dân số đạt 3.708 người, mật độ dân số 172 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Chrôh Pơnan và Zipcode

  • Thôn CHƯ RÔ HPƠ NAN A: 607094
  • Thôn CHƯ RÔ HPƠ NAN B: 607095
  • Thôn SỐ AM ABLƠNG: 607093
  • Thôn SÔ AM AMLƠNG B: 607091, 607092
  • Thôn YÊN PHÚ 1: 607096
  • Thôn YÊN PHÚ 2: 607090

Bản Đồ xã Chrôh Pơnan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *