Xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện

Ia Yeng là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Yeng có diện tích là 36,83 km², dân số đạt 3.449 người, mật độ dân số 94 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Yeng và Zipcode

  • Thôn Bôn Sô Mlơng B: 606927
  • Thôn Kte Lớn A: 606921
  • Thôn Kte Lớn B: 606924
  • Thôn Kte Nhỏ A: 606922
  • Thôn PLEIKTE NHỎ B: 606928
  • Thôn Plơi Kram: 606920
  • Thôn Plơi Kual A: 606925
  • Thôn Plơi Kual B: 606926
  • Thôn Thống Nhất 1: 606923

Bản Đồ xã Ia Yeng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *