Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện

Ia Sol là một xã thuộc huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Sol có diện tích là 117,25 km², dân số đạt 5.803 người, mật độ dân số 49 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Ia Sol và Zipcode

 • Thôn A Dứt: 606949
 • Thôn CHƯ Đ HÔ: 606952
 • Thôn Hải Hà: 606944
 • Thôn Ia Peng: 606950
 • Thôn Ia Piao: 606951
 • Thôn Kế Tân: 606945
 • Thôn Plây Min: 606946
 • Thôn Plây Ten A: 606947
 • Thôn Plây Ten B: 606948
 • Thôn Thắng Lợi 1: 606940
 • Thôn Thắng Lợi 2: 606941
 • Thôn Thắng Lợi 3: 606942
 • Thôn Thắng Lợi 4: 606943

Bản Đồ xã Ia Sol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *