Category Archives: Hành Chính

Đơn Vị Hành Chính Gia Lai – Là mục tổng hợp những đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai, từ cấp tỉnh, thành phố, thị xã đến huyện, xã,…. chuẩn xác nhất

Thị Trấn Đắk Pơ, Huyện Đắk Pơ, Tỉnh Gia Lai

Đắk Pơ là thị trấn của huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, được thành lập theo nghị định...

Huyện Ia Pa, Tỉnh Gia Lai

Huyện Ia Pa nằm ở phía đông nam tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên, Việt Nam....

Xã Ia Mrơn, Huyện Ia Pa

Ia Mrơn là xã thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Mrơn có...

Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Ia Kha là một thị trấn của huyện huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Thị...

Xã Trà Đa, thành phố Pleiku

Trà Đa là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Trà Đa...

Xã Tân Sơn, thành phố Pleiku

Tân Sơn là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Tân Sơn...

Xã Ia Kênh, thành phố Pleiku

Ia Kênh là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Kênh...

Xã Gào, thành phố Pleiku

Gào là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Gào có diện tích...

Xã Diên Phú, thành phố Pleiku

Diên Phú là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Diên Phú...

Xã Chư Á, thành phố Pleiku

Chư Á là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Á còn...