Category Archives: Hành Chính

Đơn Vị Hành Chính Gia Lai – Là mục tổng hợp những đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai, từ cấp tỉnh, thành phố, thị xã đến huyện, xã,…. chuẩn xác nhất

Xã Biển Hồ, thành phố Pleiku

Biển Hồ là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Biển Hồ...

Xã An Phú, thành phố Pleiku

An Phú là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã An Phú...

Phường Yên Thế, thành phố Pleiku

Yên Thế là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Yên Thế...

Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku

Yên Đỗ là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Yên Đỗ...

Phường Trà Bá, thành phố Pleiku

Trà Bá là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Trà Bá...

Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku

Thống Nhất là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Thống Nhất...

Phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku

Thắng Lợi là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Thắng Lợi...

Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku

Tây Sơn là một phường thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Phường Tây Sơn...

Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai

Kông Chro là một huyện nằm phía đông thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Với...

Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai

Kông Chro là thị trấn của huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Thị trấn Kông...