Xã Diên Phú, thành phố Pleiku

Diên Phú là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Diên Phú có diện tích là 16,79 km², dân số đạt khoảng 5.022 người và mật độ dân số đạt 298 người/km². ( Dữ liệu năm 2018 )

Hành Chính Xã Diên Phú và Zipcode

Thôn 1: 601451

Thôn 2: 601452

Thôn 3: 601453

Thôn 4: 601454

Thôn 5: 601455

Thôn 6: 601456

Bản Đồ Xã Diên Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *