Category Archives: Hành Chính

Đơn Vị Hành Chính Gia Lai – Là mục tổng hợp những đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai, từ cấp tỉnh, thành phố, thị xã đến huyện, xã,…. chuẩn xác nhất

Thị trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Chư Prông là thị trấn của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Thị trấn Chư...

Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông

Xã Ia Mơ là xã thuộc huyện Chư Prông, Gia Lai. Xã Ia Mơ có...

Xã Ia Bang, Huyện Chư Prông

Xã Ia Bang là xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã Ia Bang...

Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông

Xã Bàu Cạn là xã thuộc huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai, với diện tích...

Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Thị trấn Chư Sê là thị trấn của huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai. Thị...

Xã Ayun, Huyện Chư Sê

Xã Ayun là xã của huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Xã Ayun thành lập...

Xã HBông, Huyện Chư Sê

Xã HBông là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. HBông có diện...

Thị Xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai

Thị xã Ayun Pa là là thị xã nằm phía đông nam của tỉnh Gia...

Xã Ia Rtô, Thị Xã Ayun Pa

Ia Rtô là một xã thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Xã Ia...

Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai

Huyện K’Bang (hay huyện KBang) là một huyện của tỉnh Gia Lai. Huyện được thành...