Thị Trấn Đắk Pơ, Huyện Đắk Pơ, Tỉnh Gia Lai

Đắk Pơ là thị trấn của huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, được thành lập theo nghị định số 155/2003/NĐ-CP ngày 9-12-2003 của chính phủ. Thị trấn Đắk Pơ có diện tích là 21,78 km², dân số đạt 4.620 người, mật độ dân số là 212 người/km². (Dữ liệu năm 2013)

Vị Trí Địa Lý Thị Trấn Đắk Pơ

Bản Đồ Thị Trấn Đắk Pơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *