Xã Trà Đa, thành phố Pleiku

Trà Đa là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Trà Đa có diện tích là 13,21 km², dân số đạt khoảng 4.862 người và mật độ dân số là 368 người/km². ( Dữ liệu năm 2017 )

Hành Chính Xã Trà Đa và Zipcode

Thôn 1: 601081

Thôn 2: 601082

Thôn 3: 601083

Thôn 4: 601084

Thôn 5: 601085

Bản Đồ Xã Trà Đa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *