Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Ia Kha là một thị trấn của huyện huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Thị trấn Ia Kha có diện tích là 31,09 km², dân số đạt 11.539 người và mật độ dân số là 371 người/km². (Dữ liệu năm 2019)

Hành Chính Thị Trấn Ia Kha và Zipcode

Đường Hùng Vương: 603402

Đường Quang Trung: 603403

Khu phố 1: 603409

Khu phố 2: 603411

Khu phố 3: 603412

Khu phố 4: 603413

Khu phố 5: 603414

Khu phố 6: 603415

Làng Kép: 603408

Làng Yam: 603407

Thôn 1: 603416

Thôn 2: 603417

Thôn Thắng Cường: 603404

Thôn Thắng Trạch 1: 603405

Thôn Thắng Trạch 2: 603406

Bản Đồ Thị Trấn Ia Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *