Xã Chư Á, thành phố Pleiku

Chư Á là một xã thuộc thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Á còn diện tích là 14,47 km², dân số đạt khoảng 5.883 người và mật độ dân số là 407 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính Xã Chư Á và Zipcode

Đường Lê Duẩn: 601420

Làng Bông Bao: 601412

Làng Bông Phun: 601413

Làng Chuết 1: 601408

Làng Chuết 2: 601409

Làng Do: 601416

Làng Guah: 601417

Làng Ia Tung: 601421

Làng Ktu: 601415

Làng Mơ Nú: 601410

Làng Nha Prông: 601411

Làng Wâu: 601414

Thôn 1: 601402

Thôn 2: 601403

Thôn 3: 601404

Thôn 4: 601405

Thôn 5: 601406

Thôn 6: 601407

Thôn 7: 601418

Thôn 8: 601419

Thôn Choet Ngol: 601423

Bản Đồ Xã Chư Á

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *