Category Archives: Hành Chính

Đơn Vị Hành Chính Gia Lai – Là mục tổng hợp những đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai, từ cấp tỉnh, thành phố, thị xã đến huyện, xã,…. chuẩn xác nhất

Xã Glar, huyện Đắk Đoa

Xã Glar là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Glar có diện...

Xã Đắk Krong, huyện Đắk Đoa

    Đắk Krong là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã...

Xã A Dơk, Huyện Đắk Đoa

    A Dơk là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã...

Xã Đắk Sơ Mei, Đắk Đoa

  Xã Đắk Sơ Mei có diện tích 148,89 km², dân số là 3.526 người...

Xã Hà Bầu, Huyện Đắk Đoa

  Hà Bầu là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam....

Xã Trang, Huyện Đắk Đoa

Trang là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã Trang có diện...

Xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa

Ia Pết là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xã Ia Pết có diện tích...

Xã KDang, Huyện Đắk Đoa

KDang ( Hay K’Dang) là một xã thuộc huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Xã...