Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai

Kông Chro là một huyện nằm phía đông thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Với diện tích 1443,13 Km2, Huyện Kông Chro có dân số đạt 39.384 người (Dữ liệu năm 2008)

Vị Trí Địa Lý Huyện Kông Chro

Hành Chính Huyện Kông Chro

Bản Đồ Huyện Kông Chro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *