Xã Chư Krey, Huyện Chư Krey

Chư Krey là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Chư Krey có diện tích là 107,22 km², dân số đạt 1.676 người, mật độ dân số 16 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Chư Krey và Zipcode

  • Làng Châu: 605836
  • Làng Hrăch: Gió 605832
  • Làng Hrắch Kôn: 605838
  • Làng Lơ Bơ: 605834
  • Làng Sơ Rơ: 605833
  • Làng Sơ Rơn: 605835
  • Làng Tdinh: 605837
  • Làng Vếh: 605831

Bản Đồ xã Chư Krey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *