Xã Chơ Long, huyện Kông Chro

Chơ Long là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Chơ Long có diện tích là 139,62 km², dân số đạt 2.129 người, mật độ dân số 15 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Chơ Long và Zipcode

  • Làng Alao: 605877
  • Làng Brưl: 605876
  • Làng Klăk: 605875
  • Làng Tpé 1: 605871
  • Làng Tpé 2: 605872
  • Làng Tpôn 1: 605873
  • Làng Tpôn 2: 605874
  • Thôn 8: 605878
  • Thôn 9: 605879

Bản Đồ xã Chơ Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *