Xã SRó, huyện Kông Chro

Sró là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Sró có diện tích là 209,76 km², dân số đạt 2.679 người, mật độ dân số 13 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã SRó và Zipcode

 • Làng Bya: 605736
 • Làng Đắc Cơ Ninh: 605735
 • Làng Hya: 605737
 • Làng Kpơ L: 605733
 • Làng K Roi: 605739
 • Làng Kước: 605731
 • Làng Pơ Tin: 605738
 • Làng Quel: 605734
 • Làng Sơ Ró: 605732
 • Làng Ya Ma: 605740
 • Thôn 14: 605741
 • Thôn 15: 605742

Bản Đồ xã SRó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *