Xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro

Đăk Tơ Pang là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Đăk Tơ Pang có diện tích là 78,38 km², dân số đạt 970 người, mật độ dân số 12 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã Đăk Tơ Pang và Zipcode

  • Làng Bông: 605786
  • Làng Brăng: 605782
  • Làng Groi: 605784
  • Làng Kông: 605781
  • Làng K Piêu: 605783
  • Làng Kráp: 605785

Bản Đồ xã Đăk Tơ Pang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *