Xã Đắk Song, huyện Kông Chro

Đắk Song là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Song có diện tích là 146,00 km², dân số đạt 2.117 người, mật độ dân số 15 người/km².  ( Dữ liệu năm 2005 )

Hành Chính xã Đắk Song và Zipcode

  • Làng Blá: 605762
  • Làng H ôn: 605765
  • Làng Kchăng: 605763
  • Làng K Liết: 605766
  • Làng Krắc: 605761
  • Làng Kte: 605764

Bản Đồ xã Đắk Song

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *