Xã Đắk Pling, huyện Kông Chro

Đắk Pling là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Đắk Pling có diện tích là 182,38 km², dân số đạt 2.078 người, mật độ dân số 11 người/km². ( Dữ liệu năm 2005 )

Hành Chính xã Đắk Pling và Zipcode

  • Làng Brang: 605923
  • Làng Mèo Lớn: 605921
  • Làng Mèo Nhỏ: 605920
  • Làng T Bưng: 605922

Bản Đồ xã Đắk Pling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *