Xã Đắk Pơ Pho, huyện Kông Chro

Đăk Pơ Pho là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã Đăk Pơ Pho có diện tích là 53,05 km², dân số đạt 2.054 người, mật độ dân số 39 người/km². ( Dữ liệu năm 2006 )

Hành Chính xã Đắk Pơ Pho và Zipcode

  • Làng Chư Krây: 605946
  • Làng Cúc Nhỏ: 605945
  • Làng Dy Rao: 605944
  • Làng Trong: 605943
  • Làng Xúc Mới: 605941
  • Làng Xúc Rờn S: 605940
  • Thôn 2: 605942

Bản Đồ xã Đắk Pơ Pho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *