Xã An Trung, huyện Kông Chro

An Trung là một xã thuộc huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Xã An Trung có diện tích là 87,84 km², dân số đạt 2.324 người, mật độ dân số 26 người/km². ( Dữ liệu năm 1999 )

Hành Chính xã An Trung và Zipcode

 • Làng Biên: 605813
 • Làng Blô: 605821
 • Làng Brắch: 605815
 • Làng Brô: 605818
 • Làng Chiêu Liêu 605812
 • Làng Kial 1: 605816
 • Làng Kial 2: 605817
 • Làng Kram: 605820
 • Làng Ó: 605819
 • Làng Siêu: 605814
 • Làng Sơ Kiết: 605811
 • Thôn 6: 605822
 • Thôn Gia Yên: 605823

Bản Đồ xã An Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *