Xã HBông, Huyện Chư Sê

Xã HBông là một xã thuộc huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. HBông có diện tích là 156,69 km² và dân số đạt 4.038 người, mật độ dân số trung bình là 26 người/km². (Dữ liệu năm 1999)

Hành Chính Xã HBông và Zipcode Tương Ứng

  • Làng Dek: 605041
  • Làng Kte: 605032
  • Làng Kueng Đơn: 605035
  • Làng Kueng XN: 605037
  • Làng Ring: 605039
  • Thôn Ia Sa: 605038
  • Làng TNung: 605034

Bản Đồ Xã HBông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *